Όροι Χρήσης

1.Όροι χρήσης

H Informations Technology Booms IKE είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, με Αριθμό ΓΕΜΗ 131561706000 και έχει ως έδρα την Θέρμη Θεσσαλονίκης, οδό 2ο χιλ Θεσσαλονίκης-Θέρμης (από εδώ και στο εξής “ΙΤBoomsIKE”) έχει δημιουργήσει την παρούσα εφαρμογή στο Facebook για σκοπούς πληροφόρησης και ψυχαγωγίας και η χρήση της οποίας υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις (από εδώ και πέρα “Όροι και Προϋποθέσεις”) που αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης και σε όλη την σχετική νομοθεσία. Η πρόσβαση στην εφαρμογή και η χρήση της συνεπάγονται πλήρη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων από τον χρήστη.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις διέπουν το σύνολο της χρήσης του δικτυακού τόπου bubbllz.com (“Ιστοσελίδα”), την εφαρμογή bubblzapp και bubbllzbeta (“Εφαρμογή”) και όλο το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής (“Υπηρεσίες’’). Η ιστοσελίδα και η Εφαρμογή ανήκουν και λειτουργούν από την ITBooms IKE (“ITBooms”). Πρέπει να είστε πάνω από 13 ετών, προκειμένου να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας.

Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται υπό την επιφύλαξη της αποδοχής σας, χωρίς τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στο παρόν και όλων των άλλων κανόνων λειτουργίας, πολιτικών και διαδικασιών που μπορεί να δημοσιεύονται κατά καιρούς σε αυτή την ιστοσελίδα από τη ITBooms.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Με την είσοδο ή χρήση οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών μας, συμφωνείτε για τη δέσμευσή σας από τους Όρους Χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε με όλους τους Όρους Χρήσης, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Υπηρεσία.

2. Πώς να εγγραφείτε στη Bubbllz

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Bubbllz θα πρέπει να εγγραφείτε μέσω Facebook. Κατά την διαδικασία δίνεται την άδεια στην εφαρμογή να χρησιμοποιήσει τα εξής στοιχεία σας τα οποία είναι διαθέσιμα στο προφίλ του λογαριασμού σας στο Facebook:
- Το προφίλ σας (public profile)
- Την δυνατότητα να κάνει postστον τοίχο σας
- Το email σας
- Την ημερομηνία γέννησής σας
- Τον τόπο κατοικία σας
- Τα “like” σας
Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ως προς την πρόσβασή μας και τη συλλογή τέτοιων προσωπικών σας δεδομένων.

Μελλοντικά θα σας ζητηθεί η συγκατάθεση σας στο να λαμβάνετε post notifications για σκοπούς μάρκετινγκ από την εφαρμογή Bubbllz και τους πελάτες-συνεργάτες της. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις, μπορείτε να τις ακυρώσετε, κάνοντας κλικ στο σχετικό κουτάκι.

3. Η δική σας ευθύνη

Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη προφυλάξεων που είναι απαραίτητες για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τα συστήματα του υπολογιστή σας από ιούς, worms, Trojan horses και άλλα βλαβερό ή καταστροφικό περιεχόμενο. Η Ιστοσελίδα και η Εφαρμογή μπορεί να περιέχουν περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, ανήθικο ή με άλλο τρόπο ανάρμοστο, καθώς και να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες, τυπογραφικά και άλλα λάθη. Η ιστοσελίδα και η Εφαρμογή μπορεί επίσης να περιέχουν υλικό που παραβιάζει το δικαίωμα προστασίας απορρήτου ή δημοσίευσης, ή παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων μερών, ή η λήψη, αντιγραφή ή χρήση των οποίων υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, διατυπωμένες ή μη. Η ITBooms αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής από τρίτους, ή από οποιαδήποτε λήψη από αυτούς τους τρίτους του περιεχομένου που δημοσιεύεται εκεί.

Είστε επίσης υπεύθυνοι για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών από τρίτους που χρησιμοποιούν στο όνομά σας το λογαριασμό σας στο Facebook ή στο Twitter. Σας συνιστούμε να διατηρείτε αυστηρά εμπιστευτικές τις πληροφορίες σύνδεσής σας.

4. Περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε άλλες ιστοσελίδες

Δεν έχουμε αξιολογήσει, και δεν μπορούμε να αξιολογούμε, όλο το υλικό που διατίθεται μέσω των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων στους οποίους παραπέμπει η bubbllz.com μέσω links ή οι οποίοι παραπέμπουν με link στην bubbllz.com. Η ITBooms δεν διαθέτει κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτούς τους ιστότοπους και ιστοσελίδες και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο από τη χρήση τους. Με την παραπομπή σε έναν τέτοιο ιστότοπο ή ιστοσελίδα, η ITBooms δεν εκπροσωπεί, ούτε υπονοεί ότι εγκρίνει τον εν λόγω ιστότοπο ή ιστοσελίδα.

5. Δικαιώματα της ITBooms


Η ITBooms έχει το δικαίωμα να:
- Χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες στο δημόσιο προφίλ σας στο λογαριασμό σας στο Facebook -όπως περιγράφονται στην παράγραφο 2 ανωτέρω- για να παρέχει στους εξωτερικούς συνεργάτες-πελάτες της, δημογραφικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις αγορές σας και τις καταναλωτικές σας συνήθειες.
- Εμφανίζει διαφημίσεις και προωθητικές ενέργειες στο Bubbllz.

6. Συμμόρφωση με το Facebook

Η ITBooms χρησιμοποιεί μια Εφαρμογή του Facebook ως μέρος των Υπηρεσιών της. Η ITBooms συμμορφώνεται με τους όρους και τις πολιτικές του Facebook, συμπεριλαμβανομένων των γενικών νομικών όρων του Facebook, την πολιτική χρήσης δεδομένων, τις πολιτικές πλατφόρμας και τους όρους των σελίδων. Συναινείτε στην εκ μέρους μας χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 2, για τη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Ωστόσο, σε συμμόρφωση με τους όρους και τις πολιτικές του Facebook, η ITBooms και το Bubbllzapp ή Bubbllzbeta:
– Ζητάει μόνο τα στοιχεία που χρειάζεται για να λειτουργήσει η Εφαρμογή της.
- Δεν χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας έξω από την πλατφόρμα Bubbllz για να δημιουργήσει κάποια δημιουργική διαφήμιση.
- Δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο, εκτός από αυτό που περιγράφεται στο παρόν.

7. Δωρεάν χρήση

Η είσοδος, η εγγραφή και η χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής είναι δωρεάν.

8. Αποποίηση ευθύνης εκ ρητρών

Οι Υπηρεσίες παρέχονται “ως έχουν”. Η ITBooms αποποιείται της ευθύνης από ρήτρες οποιουδήποτε είδους, ρητές ή υπονοούμενες, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των ρητρών εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Στην έκταση που επιτρέπεται από το νόμο, η ITBooms αποποιείται της ευθύνης από οποιαδήποτε ρήτρα για ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας.

9. Περιορισμός της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η ITBooms σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα των Όρων Χρήσης από καμία σύμβαση, αμέλεια, αντικειμενική ευθύνη ή άλλη νομική ή ανάλογη θεωρία για (i) οποιεσδήποτε ειδικές, τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής και / ή (ii) για τη διακοπή της χρήση ή την απώλεια ή αλλοίωση των δεδομένων. Η ITBooms δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αδυναμία ή καθυστέρηση που οφείλεται σε θέματα πέραν του εύλογου ελέγχου της. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στο βαθμό που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

10. Αποζημίωση

Συvαινείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε τηνITBooms, τους αναδόχους και τους δικαιοπαρόχους της, καθώς και τους αντίστοιχους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους πράκτορές της, από και κατά οποιασδήποτε αξίωσης και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων, που προκύπτουν από την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών μας, που συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στην παραβίαση από μέρους σας των Όρων Χρήσης.

11. Παραβίαση Copyright

Όπως η ITBooms ζητά από τους άλλους να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής της ιδιοκτησίας, έτσι σέβεται και εκείνη τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Αν πιστεύετε ότι κάποιο υλικό που βρίσκεται στη ITBoomsή στο οποίο παραπέμπει αυτή μέσω link, παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, σας ενθαρρύνουμε να το γνωστοποιήσετε στη ITBooms. Η ITBoomsθα απαντήσει σε όλες αυτές τις ειδοποιήσεις, προβαίνοντας, όπου απαιτείται ή ενδείκνυται, στην αφαίρεση του παράνομου υλικού ή στην απενεργοποίηση όλων των συνδέσεων που παραπέμπουν στο παράνομο υλικό. Η ITBoomsθα καταγγείλει την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής οποιουδήποτε επισκέπτη εάν, υπό τις ανάλογες συνθήκες, ο επισκέπτης φαίνεται ότι προβαίνει σε κατ’ επανάληψη παραβιάσεις των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ITBooms ή άλλων.

12. Πνευματική ιδιοκτησία

Με τους όρους Χρήσης δεν μεταβιβάζεται από την ITBooms σε εσάς κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της ITBooms ή τρίτων και όλα τα δικαιώματα, τίτλοι κυριότητας και οφέλη σε και από την εν λόγω ιδιοκτησία θα παραμείνουν (όπως μεταξύ των μερών) αποκλειστικά στην ITBooms. Η ITBooms, το λογότυπο ITBooms, και όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή είναι εμπορικά σήματα της ITBooms ή των δικαιοπαρόχων της. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή μπορεί να είναι εμπορικά σήματα τρίτων μερών. Η από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα ή άδεια για την αναπαραγωγή ή άλλη χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος της ITBooms ή τρίτων.

13. Τροποποιήσεις

Η ITBooms διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέρος των Όρων Χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης για τυχόν αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης ή της εισόδου στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή μετά την δημοσίευση τυχόν αλλαγών στους Όρους Χρήσης, αποτελεί αποδοχή των αλλαγών αυτών. Η ITBoomsμπορεί επίσης στο μέλλον να προσφέρει νέες υπηρεσίες ή / και δυνατότητες μέσα από την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή. Αυτές οι νέες δυνατότητες ή / και υπηρεσίες, θα υπόκεινται στους Όρους Χρήσης.

14. Λήξη

Έχετε το δικαίωμα να παύσετε τις υπηρεσίες μας ανά πάσα στιγμή, απλά με την απενεργοποίηση των εφαρμογών της ITBooms στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας. Η ITBoomsμπορεί ανά πάσα στιγμή να καταγγείλει την πρόσβασή σας στο σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών της, αιτιολογημένα ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς προειδοποίηση και με άμεση ισχύ. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η ITBooms μπορεί να καταγγείλει την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες της, εάν ουσιωδώς παραβείτε τους Όρους Χρήσης και δεν επανορθώσετε μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ειδοποίηση της ITBoomsπρος εσάς για τα ανωτέρω. Υπό την προϋπόθεση αυτή, η ITBooms μπορεί να τερματίσει την Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή αμέσως ως μέρος ενός γενικού τερματισμού λειτουργίας των Υπηρεσιών της. Όλες οι διατάξεις των Όρων Χρήσης που από τη φύση τους, θα πρέπει να ισχύουν μετά την καταγγελία, ισχύουν και μετά από αυτήν, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διατάξεων περί ιδιοκτησίας, αποποίησης ευθύνης εκ ρητρών, αποζημίωσης και περί των περιορισμών της ευθύνης.

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης είναι σύμφωνοι με την ελληνική νομοθεσία. Η χώρα του χρήστη ή / και τη χώρα του μέλος με το οποίο αυτός ή αυτή είναι αντιμέτωπος/η ενδέχεται να έχουν εφαρμοστέους νόμους, όσον αφορά τις συναλλαγές τους με άλλους χρήστες, που μπορεί να είναι ανεξάρτητοι από τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τη ITBooms στους Όρους Χρήσης, ή αργότερα με τον χρήστη. Όλες οι διαφορές σε σχέση με το κύρος, την ερμηνεία ή την εκτέλεση των παροντων Όρων Χρήσης θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας. Η αρμόζουσα δωσιδικία για τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με οποιοδήποτε από τα παραπάνω, θα είναι τα δικαστήρια που βρίσκονται στην Αθήνα, Ελλάδα.

16. Διαμεσολάβηση / Διαιτησία

Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή αξίωση που απορρέει από ή έχει σχέση με τους Όρους Χρήσης, ή η παράβαση, καταγγελία ή ακυρότητα αυτών, θα πρέπει πρώτα να επιλυθεί με διαμεσολάβηση από έναν μεσολαβητή στην Αθήνα, Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3898/2010 και τους κανόνες και τις διαδικασίες του Ελληνικού Κέντρου διαμεσολάβησης και Διαιτησίας στην Αθήνα, Ελλάδα. Εάν η διαφορά δεν διευθετηθεί με τη διαμεσολάβηση, θα πρέπει να επιλυθεί με διαιτησία στην Αθήνα, Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Πρέπει να υπάρχουν 3 διαιτητές, ένας που θα διορίζεται από τον αιτούντα ή / και τους αιτούντες και ένα που θα διορίζεται από τον εναγόμενο ή / και τους εναγόμενους και το τρίτο που θα ορισθεί από την κοινή συμφωνία των δύο διαιτητών που έχουν επιλεγεί από τα μέρη. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας σχετικά με το διορισμό των διαιτητών, αρμόδια για το διορισμό αρχή είναι το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο. Όταν τέτοιοι κανόνες δεν προβλέπονται για μια συγκεκριμένη κατάσταση, το διαιτητικό δικαστήριο, θα καθορίσει κατά την απόλυτη κρίση του ποια βάση της αγωγής θα ακολουθείται και η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου θα είναι οριστική και δεσμευτική για τα μέρη σε διαιτησία. Η αγγλική γλώσσα πρέπει να χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διαιτητική διαδικασία. Τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται του δικαιώματός τους για οποιαδήποτε μορφή προσβολής της απόφασης ή προσφυγής σε τέτοιες διαδικασίες διαιτησίας δικαστηρίου ή άλλης δικαστικής αρχής.

17. Διάφορα

- Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την ITBooms σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας.
- Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμφωνίας καταστεί άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, το μέρος αυτό θα ερμηνεύεται σύμφωνα με την πραγματική πρόθεση των μερών, και τα υπόλοιπα μέρη θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
- Η παραίτηση από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο από οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση της παρούσας συμφωνίας ή οποιαδήποτε παραβίαση αυτών, σε οποιαδήποτε περίπτωση, δεν θα άρει αυτόν τον όρο ή προϋπόθεση ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη παράβασή τους.
- Μπορείτε να εκχωρήσετε τα δικαιώματα που έχετε βάσει της παρούσας συμφωνίας σε κάθε τρίτο μέρος που συναινεί, και συμφωνεί να δεσμεύεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής.
- Η παρούσα συμφωνία θα είναι δεσμευτική και θα τεθεί σε ισχύ προς όφελος των μερών, των διαδόχων τους και των επιτρεπόμενων εκδοχέων τους.
- Για οποιαδήποτε απορία που μπορεί να έχετε σχετικά με την παρούσα συμφωνία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@bubbllz.com
- Η εταιρία Apple δεν έχει καμία ευθύνη ή συμμετοχή για τα δώρα και τις προσφορές που δίνονται μέσω της πλατφόρμας bubbllz.
- Apple has no responsibility and it is not a sponsor for the offers or contests from bubbllz platform.